Základové desky morava

Výstavba základových desek na klíč

 • Vytýčení stavby
 • Výkopové práce - skrývka ornice + vyhloubení základových pásů
 • Štěrkový podsyp do základových pásů + hutnění
 • Instalace zemnícího pásku do výkopů a provedení vývodů dle projektu
 • Betonáž základových pásů
 • Montáž + betonáž ztraceného bednění včetně výztuže (1 řada)
 • Provedení ležaté kanalizace, instalace chráničky pro vodovod a elektřiny pod deskou vše s vyústěním vně základové desky
 • Podsyp z kameniva + hutnění
 • Vyztužení základové desky kari sítěmi 6x150x150, nebo dle projektu
 • Bednění a betonáž desky
 • Doba realizace je do 14 dnů od zahájení prací

Cena

Při výstavbě v rovině, dobrém přístupu mixů a dobrém podloží od 1400 Kč/m2 (bez DPH) - dle velikosti realizované desky

Záruční doba 60 měsíců